Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Smart Recruitment Sites

Privacyverklaring

1. Inleiding

YES!talents respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, website bezoekers, uitzendkrachten, werknemers en hun relaties. De persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Privacywetgeving hieraan stelt.

2. Cookies

YES!talents maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. U kunt hier meer over lezen in onze cookiespolicy.

3. Verwerking van persoonsgegevens

Als u ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacy Statement.

3.1. Persoonsgegevens van de medewerker

Waaronder kandidaten (voor een vaste job of voor uitzendarbeid), uitzendkrachten en freelance medewerkers

De via deze website of bij een inschrijving op één van onze vestigingen meegedeelde persoonsgegevens, worden bewaard voor de uitvoering van onze HR-dienstverlening, waaronder werving & selectie, uitzendarbeid, en projectsourcing. Uw persoonsgegevens worden verwerkt ) om :

 • U aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening van YES!talents.
 • Uw profiel en geschiktheid te kunnen beoordelen voor een werk als uitzendkracht, vaste medewerker bij één van onze klanten met het oog op personeelsbeheer en loonadministratie.
 • voor het contracteren en beheer van freelancer-opdracht.
 • Het verzorgen van interne controle en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole
 • Voor het aanvragen van subsidies, vrijstelling van bedrijfsvoorheffing en om wet- en regelgeving na te kunnen komen, waaronder maar niet beperkt tot, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude, nationale en internationale sanctiewetgeving en overige wet en regelgeving.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • Naam en adres, e-mail adres en andere contactgegevens
 • geboortegegevens, leeftijd, burgerlijke staat, geslacht,
 • pasfoto, nationaliteit, INSZ-nummer, werkvergunning en verblijfsdocument
 • curriculum vitae (CV), informatie over opleiding en werkervaring
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen/assessments die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • gegevens over beschikbaarheid en verlof
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties.

3.2. persoonsgegevens van zakelijke relaties

Waaronder opdrachtgevers (klanten), leveranciers, verkopers, en elke andere instantie waar wij persoonsgegevens verzamelen van de werknemers van het bedrijf.

YES!talens verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken voor:

 • Voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten
 • Een zakelijke relatie te onderhouden en een dienstverleningsovereenkomst te sluiten en te onderhouden
 • Het beheer van de prestaties van de werknemers die opdrachten uitvoeren binnen uw bedrijf.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens: namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

4. Beveiligingsmaatregelen

YES!talents doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Bijvoorbeeld: alleen bevoegde diensten en personen hebben toegang tot de gegevens.

5. inzage en/of wijzigen gegevens

Conform de wet van 8 december 1992 beschikt u over een recht van toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met YES!talents.

Vragen, opmerkingen, klachten kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@yes-talents.be

Wijzigingen

YES!talents kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Statement. Het meest actuele Privacy Statement is te allen tijde in te zien op de website van YES!talents. Deze versie is opgesteld in oktober 2016.

6. Onze erkenningsnummer:

YES!talents – uitzendarbeid (Vlaanderen): VG. 2171/U