Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Smart Recruitment Sites

Onze missie en visie

Missie

YES!talents wil het meest performante uitzend- en werving en selectiekantoor in Vlaanderen zijn, Waar het creëren van arbeidsvreugde en de juiste attitude van al onze stakeholders voorop staat.

Visie

YES!talents is een waardengedreven organisatie. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers, kandidaten en uitzendkrachten met plezier gaan werken en dat iedereen zich thuis voelt. Met deze visie willen we sterke commerciële resultaten neerzetten, deze delen met onze medewerkers, en naaste een gezonde en efficiënte organisatie ook een mensgericht en goed gestructureerd bedrijf zijn.

Waarden

1. Happiness!

YES!talents gelooft in arbeidsvreugde. Het plezier dat werken je kan verschaffen. Het gelukzalig gevoel dat je overvalt wanneer je ’s avonds doodmoe in de zetel ploft maar ook wéét dat je hebt bijgedragen aan een groter geheel. Het tevreden gevoel dat je hebt over jezelf is van essentieel belang wanneer we het hebben over levensgeluk. Zowel fysisch als mentaal zetten mensen enorme sprongen vooruit als ze zich nuttig hebben kunnen inzetten en een doel voor ogen hebben. Ook bedrijven hebben hier een essentiële rol te vervullen. Zij moeten een omgeving creëren waar hun medewerkers zich gewaardeerd en gelukkig kunnen voelen. En dat gaat vaak om kleine dingen, die heel gemakkelijk kunnen geïntegreerd worden in een commerciële bedrijfsvoering. Het is belangrijk, omdat we weten dat professioneel geluk bij medewerkers bijdraagt aan de duurzaamheid en resultaten van de bedrijven. Waardoor we ook gelukkige bedrijfsleiders genereren. Creating Happiness!

2. Attitude

Bij YES!talents gaan we verder dan enkel het bekijken van de competenties van de kandidaat. Want de persoon achter het CV is zoveel meer dan de zwarte letters op een wit papier die louter een opsomming geven van de keuzes die hij of zij in het verleden heeft gemaakt. Alle bedrijven, of het nu kmo’s zijn of multinationals, zijn het best gebaat met medewerkers die naast de juiste competenties ook over de juiste werkattitude beschikken. Beiden leggen evenveel gewicht in de schaal. Een bepaalde competentie kan getraind worden, een juiste attitude is persoonsgebonden wordt reeds heel vroeg in de opvoeding meegegeven. We zetten in op attitude omdat we met onze jarenlange ervaring weten dat de kracht van elk bedrijf haar menselijk kapitaal is. En wat is er mooier dan te kunnen samenwerken met mensen die over de juiste competenties én de juiste attitude beschikken?

3. Authenticiteit

We leven in een virtuele wereld, waar snelheid, innovatie en technologie voorop staan. Bij YES!talents vinden we dat dit soms ten koste gaat van de échtheid. In zekere zin verliezen we authentiek contact met onze gesprekspartners, in een omgeving waar net dát contact zo belangrijk is en het verschil maakt. We willen sociale media en moderne technologie zeker niet achterwege laten, maar we willen evenveel aandacht schenken aan de puurheid en échtheid van onze dienstverlening, zowel naar klanten en intern personeel als naar kandidaten toe.

4. Kwaliteit boven kwantiteit

Bij YES!talents zullen we ons nooit schuldig maken aan snel commercieel gewin. We zullen niet schieten met CV’s in de hoop dat er ééntje raak is. Uit respect voor onze klanten én onze kandidaten willen we zowel bedrijf als kandidaat kennen vooraleer we als bemiddelaar willen en kunnen optreden. Dat gaat iets minder snel, maar is op lange termijn een stuk performanter voor alle partijen.

5. Deontologie

In zee gaan met YES!talents betekent dat discretie, privacy en deontologie het altijd zullen halen van een snel commercieel resultaat. Wij zijn in staat om eerlijk zaken te doen en onszelf kwetsbaar op te stellen. Omdat we lange termijn relaties nastreven op alle niveaus. En dat kan je alleen maar halen door te allen tijde op een open en eerlijke manier samen te werken.

Ons YES!team